Andrew Bird

04.05.09 – Andrew Bird – Lille Vega

04.05.09 – Andrew Bird – Lille Vega

by

Udover det klassiske rock set-up var Andrew Birds violin selvsagt en vigtig del af koncerten, men også fløjt og rytmiske håndklap optrådte på lige fod med resten af instrumenteringen. Også de lejlighedsvise samplinger fungerede som de skulle og tilførte lydbilledet en mere kompleks fremtoning.