Melting Walkmen

Melting Walkmen: Why Did You Kill All Those Flowers?

Melting Walkmen: Why Did You Kill All Those Flowers?

by

Why Did You Kill All Those Flowers? er en glimrende debut, som dog bærer præg af den førstefødtes karakteristiske søgen efter færdigudviklet identitet og klare linjer. Ikke alle numre står lige stærkt, men overvejende spores en autencitet og et engagement der gør, at man vælger at se igennem fingrene med de svagere øjeblikke.